За първи път в афилиейт програмата ни?

Регистрирайте се сега

Вече сте член на програмата?

Вход

“Sportingbet Affiliates Central Europe” е премиум афилиейт програмата за Централна и Източна Европа. Ние сме част от GVC Holdings – мултинационална група в областта на спортните залози и игри, основана през 2004г. и листвана на Лондонската борса (“AIM”).

Изключително щедрите комисионни планове, базирани на модела на част от приходите, без пренасяне на негативен баланс, правят програмата ни изключително атрактивна за всички афилиейти, опериращи или таргетиращи Централна и Източна Европа.

Sportingbet е известен с локалния подход към различните пазари. Вашият мениджър ще ви предложи страхотни решения и специални промоции ексклузивно за вашите играчи, с цел повишаване на привличането на нови клиенти. В допълнение, огромното разнообразие от промоции и програмата ни за лоялни играчи ще ви гарантира, че ще получавате максимума от вашите играчи.

Присъединете се към нас  и започнете да печелите днес!

Приходи

В Програмата за партньорство на Sportingbet няма ограничения за вашите приходи. Ние споделяме с афилиейт партньорите ни част от приходите от привлечени от вас клиенти до 50%! Нивото на процента комисионна зависи от броя регистрирани нови депозирали клиенти, които сте довели при нас в даден календарен месец, съгласно таблицата по-долу:

Месечен брой на регистрирани нови депозирали клиент

Процент комисионна приходи спортни залози

Процент комисионна приходи казино

0 15 % 20 %
1 – 9 25 % 30 %
10 – 39 30 % 35 %
40 – 79 35 % 40 %
80 – 149 40 % 45 %
150 + 45 % 50 %
Регистрирайте се сега

Важно! Ако комисионната ви е негативна величина (нетните приходи са отрицателни, тъй като играчите ви са спечелили) в един месец, това няма да се пренесе в следващите календарни месеци – така в новия месец започвате отначало!

ПЛАТЕЖНИ МЕТОДИ

В нашата програма ние плащаме комисионна всеки месец (принципно съгласно правилата и условията сме длъжни да направим това до 30 дни, но обикновено изпращаме трансферите между 5то и 15то число от следващия месец).

Вие можете да избирате измежду 4 платежни метода:

 • sportingbet_114Клиентска сметка в Sportingbet
 • skrill_logo100Skrill
 • neteller_logo100Neteller
 • bank_logoБанков трансфер

Минималната изисквана сума за извършване на плащане на комисионна е €20 при избран метод към клиентска сметка, €50 при плащане към Skrill или Neteller, а при банкови трансфери минимумът е €500. В случай, че не е достигнат минимумът за избран от партньора метод, то сумата ще се прехвърли към следващ месец, докато се натрупа минимално изискваната за плащане.

Маркетинг

LAC-0201-117, girls copy

Персонализирани криейтиви

Програмата ни предлага широк набор от висококачествени криейтиви, така че винаги да можете да намирате най-подходящия промо материал за вашите кампании. Нещо повече – ние можем да приготвим специални банери конкретно по вашите изисквания!

offer

Промоции за вашите играчи

Ние сме известни с разнообразието от промоции и редовната ни схема за лоялни клиенти, но също така сме отворени към специални дейности, насочени само към вашите играчи! Играч на седмицата iframe, състезания с прогнози и много други – можем да направим много за вас, за да изглежда страхотно сайтът ви!

team

Специализиран афилиейт екип

Нашият екип се състои от професионални мениджъри с богат опит и знания на пазара. Те могат да ви съдействат във вашите кампании и за максимизиране на приходите от програмата ни.

reports

Детайлни отчети

Като наш афилиейт, вие имате достъп и до многобройните ни отчети за представянето ви, с възможност за разбивка по клиенти, продукти, криейтиви. Не на последно място – тези статистики се обновяват ежедневно, така че можете директно да следите резултатите от вашите кампании.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА АФИЛИЕЙТ ПРОГРАМАТА

Това афилиейт споразумение (”Споразумението”) съдържа пълните правила и условия между физическите или юридическите лица, попълнили, изпратили и получили одобрение на афилиейт формуляра за регистриране в програмата (“Афилиейт”, “Вие” или “Ваш”), и, GVC Services BV, компания в групата GVC Group (“Ние”, “Нашето” или “На нас”). Това споразумение включва всички правила и условия относно вашата молба и, ако тя бъде одобрена – последващото ви участие в Програмата за партньорство (“Афилиейт програмата”).

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЪЛКУВАНИЯ

1.1.        С попълването на формуляра за регистриране в афилиейт програмата (достъпен на адрес: https://partner.sbaffiliates.com/registration.asp ), и впоследствие с маркетирането и препоръчването на клиенти към който и да е уебсайт, притежаван, опериран или поддържан от член на GVC Group, който във формуляра сте избрали да промотирате (“Нашият уебсайт”), вие се съгласявате да сте обвързан от всички правила и условия, съдържащи се в това споразумение.

1.2.        В това споразумение, освен ако контекстът не изисква друго:

“Афилиейт сметка” означава регистрация или сметка, попълнена от вас в хода на и след завършване процеса на регистриране от ваша страна. В тази сметка ще ви бъде показвана каквато и да е комисионна, която ви се дължи въз основа на привлечените от вас клиенти;

”Форма за регистриране на афилиейт” означава съответния формуляр, който е нужно да попълните и подадете, за да станете партньор (“афилиейт”) на Sportingbet;

”Банери” означава графични изображения с хиперлинкове на уебстраниците;

“Комисионна” представлява посоченото в т.4.2 по-долу и в Приложение 1:

”Конфиденциална информация” означава каквато и да е информация, свързана с уебсайтовете или споделена от член на GVC Group, вкл. идеи и концепции за уебсайта, както и (i) всякаква информация, свързана с административни, финансови или оперативни данни на/за GVC Group, които са предмет на поверителност или по друг начин са посочени като поверителни и/или секретни; (ii) всякаква техническа или нетехническа информация, данни, чертежи, опит, търговски тайни и “ноу-хау”, свързани с бизнес отношения, продукти, услуги, клиенти и стратегии на GVC Group, които са ви предоставени/разкрити пряко или косвено, преди или след влизане в сила на това споразумение, независимо дали в писмена форма, устно или по електронен път, вкл, но не само – информация или данни, свързани с продукти на GVC Group, ИТ системи, идеи, софтуер, дизайн методология, методология за оценка и критерии, производствени процеси и свързано оборудване, доставчици, клиенти, бизнес планове, стратегии, финансово положение и каквито и да е бележки, съобщения, меморандуми, записки, обобщения, анализи, компилации или каквито и да е други писмени материали; и (iii) всякакви анализи, компилации, изследвания и други документи, подготвени от, или от името на GVC Group или нейни служители, или съветници;

Информация, за която можете да докажете следното, няма да се счита за конфиденциална за целите на настоящото споразумение: (i) тя е била публично достъпна преди датата на влизане в сила на това споразумение, или е станала след това достъпна по легален начин и не по ваша вина или грешка; (ii) такава, която вече ви е известна, или е ваше притежание без задължение за запазването й в конфиденциалност към момента на разкриването й; (iii) предоставена ви е в съответствие с условията на предварително писмено одобрение от член на GVC Group; (iv) получена е от вас изрично без задължение за конфиденциалност от трета страна, която не я е придобила със задължение за конфиденциалност от GVC Group; (v) разработена е от вас изцяло независимо от предоставена ви от GVC Group информация; и (vi) представлява информация, която вие сте длъжни да предоставите, съгласно съдебно решение, или акт на компетентна институция, или административен трибунал;

”Клиенти” означава лица, които:

 • нямат предишна сметка на наш уебсайт; и
 • за които ние нямаме предишни данни за индивидуалния имейл адрес или други детайли, за които считаме да показват връзка с предишно регистрирана или съществуваща сметка; и
 • които посещават нашия уебсайт единствено чрез кликването на линкове на вашия уебсайт и уебсайтове;

       и впоследствие:

 • отворят сметка в уебсайта ни; и
 • направят депозит и играят и/или извършат залози в уебсайта ни;

като посоченото в (a) и (b) се случи в рамките на тридесет (30) дни от посещението на уебсайта ни, в съответствие с (iii) в дефиницията по-горе; и

 • са проследени/отчетени успешно към вашата афилиейт сметка.

”Измамен трафик” означава депозити или трафик, генериран от сайт чрез незаконни или непозволени средства, или с лош умисъл, насочени към заобикаляне или измама на системата, или на нас, и по какъвто и да е начин, независимо от това дали реално е довело до увреждания или щети, или загуби на приходи. Измамният трафик включва и не е ограничен само до спам, фалшиви реклами или неоторизирано използване на каквито и да е авторски права или търговски марки на каквато и да е трета страна; сметки, които се отварят за арбитражни залози; сметки, свързани с афилиейт сметката или с основна сметка; сметки, за които имаме подозрения за непозволено сътрудничество с други играчи на афилиейта, или сметки, свързани с други сметки на афилиейта, или със самата афилиейт сметка;

”Права на интелектуална собственост” означава всякакви и всички патенти, търговски марки, марки на услуги, права върху дизайн (вкл. права върху дизайн на полупроводникова топография и права върху вериги), търговски, бизнес, домейн или други имена, добро име и воля, асоциирани с предходното, имена на имейл адреси, авторски права, вкл. права върху компютърен софтуер (и в кода на източника, и на обекта) и права върху бази данни (във всеки случай дали регистрирани или не, и каквито и да е молби за регистриране, и права да се кандидатства за регистрация на което и да е от предходните), права върху открития и уебформатиращи скриптове (вкл. HTML и XML скриптове), “ноу-хау”, търговски тайни и други права на интелектуална собственост, които понастоящем или в бъдеще съществуват в която и да е част на света, вкл. реверсивни права и права за съдебни искове и възстановяване на щети за минали нарушения, всички във връзка с GVC Group;

”Нетни приходи” означава следното:

 • относно спортните залози – числото, което се получава при изчисляването на общите приходи от спортни залози, генерирани от клиентите и в действителност получени от нас минус печалбите, минус каквито и да е данъци, кредити, бонуси или промоционални суми, дадени на клиентите, административни процентни такси, такси за обработка, чарджбек, или каквито и да е несъбираеми приходи, свързани с клиентите, проследени към вашата афилиейт сметка;
 • относно покер – общата сума на всички клиентски “приноси” или “рейкове”, и турнирни такси, докато играят покер в уебсайта ни, минус каквито и да е кредити, бонуси или промоционални суми, предоставени на клиентите, административни процентни такси, такси за обработка, чарджбек и каквито и да е несъбираеми приходи, свързани с клиентите. Приносът на клиент към рейка ще се определя за която и да е ръка (при която клиент е получил карти), като се раздели сумата, с която клиент е допринесъл за ръката, и общия залог в ръката, и умножавайки това с общия рейк на въпросната ръка. Например, ако приносът на клиент към ръката е 5 валутни единици, общият залог в ръката е 20 единици, а рейкът в ръката е 1 единица, то клиентският принос към рейка ще се получи в примера като 5 бъде разделено на 20 и умножено след това по 1, което ще даде 0,25 единици; и
 • относно казино и игри – общата сума от всички клиентски брутни залози в казино и игри, минус изплащания (както са изчислени от уебсайта ни), минус каквито и да е кредити, бонуси или промоционални суми, предоставени на клиентите, административни процентни такси, такси за обработка, чарджбек и каквито и да е несъбираеми приходи, свързани с клиентите.

”GVC Group” означава GVC Holdings PLC и всички дъщерни компании на GVC Holdings PLC, включително, но не само Sportingbet Limited;

“Срок” означава продължителността на това споразумение от датата на приемане на молбата ви от нас, с което вие ставате афилиейт съгласно клауза 2, до момента на прекратяването му в съответствие със споразумението;

”Вашият уебсайт” означава уебсайт, който вие притежавате, или за който по друг начин имате изрични права да контролирате, и който ще използвате, за да рекламирате пред клиенти, и изрично заявен пред нас във формата за кандидатстване за афилиейт програмата ни.

“Код за проследяване” (или “тракинг код”) означава код, използван да се свържат клиенти със специфична афилиейт сметка.

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРОГРАМАТА И ВКЛЮЧВАНЕ

2.1.        Вие ще попълните формуляра за регистриране в афилиейт програмата и ще го подадете към нас. С подаването на попълнена и завършена афилиейт форма за кандидатстване, вие се съгласявате да сте обвързан от настоящите Правила и условия, в случай, че бъдете одобрен

2.2.        От вас ще се изиска да ни изпратите документи за идентификация до 14 дни след изпращането до нас на формуляра за регистриране, в съответствие с посоченото по-долу.

2.3.        Ние ще прегледаме вашия формуляр за регистриране в програмата и идентификационните ви документи, като ще ви уведомим писмено дали сте приет или не в афилиейт програмата ни. Ние можем да отхвърлим молбата ви, ако счетем, че уебсайтът ви не е подходящ за афилиейт програмата ни поради каквато и да е причина.

2.4.        Идентичност и споделяне. Нужно е да предоставяте по всяко време вярна, точна и пълна информация за вас, вкл. (но не само) относно самоличността ви, данни за контакт, платежни нареждания, националност, местожителство, място и характер на маркетинг дейностите ви, както и всякаква друга информация, която ние бихме поискали във връзка с формуляра ви за афилиейт регистрация. Ако каквито и да е данни се променят по време на валидността на това споразумение, вие трябва да ни предоставите актуални идентификационни документи, показващи такава промяна.

2.5.        Посочените по-долу документи (“Документи за идентификация”) е нужно да бъдат изпратени на имейл адрес documents@sportingbet.com не по-късно от 14 дни от датата на подаване на формуляра за регистриране в афилиейт програмата. Неизпращане на тези документи в посочения срок може да доведе до отхвърляне на регистрацията ви за афилиейт програмата.

2.6.        Нужно е да предоставите един документ от Вид А и един алтернативен документ от Вид В по-долу (което е релевантно), за да спазите изискването за изпращане на документи за идентификация:

2.6.1.    ЗА АФИЛИЕЙТИ – ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

ВИД А ВИД В
1 Копие на валиден паспорт (изисква се само страницата със снимката); или Документ за платена комунална услуга (ел. ток, вода, др.) с посочен настоящ адрес, издаден в рамките на последните 3 месеца; или
2 Копие на свидетелство за управление на МПС (за държави, където това се признава за документ за самоличност); или Банково извлечение, издадено в рамките на последните 3 месеца, показващо текущ настоящ адрес (данните за банковата сметка могат да бъдат закрити); или
3 Копие на национален документ за самоличност (лична карта). Извлечение от взаимо-спомагателна каса, издадено в рамките на последните 3 месеца, показващо текущ настоящ адрес (данните за сметката могат да бъдат закрити).

ИЛИ

2.6.2.    ЗА АФИЛИЕЙТИ – ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА:

ВИД А ВИД В
1 Акт/удостоверение за учредяване; или Последен набор от финансови/счетоводни отчети; или
2 Удостоверение за актуално състояние. Извлечение от Търговския регистър, показващо настоящи директори, акционери и регистриран фирмен адрес.

2.7.        След като получим документите за идентификация и приемем тези документи като подходящи, ние ще ви предоставим афилиейт сметка.

2.8.        Ние можем да канселираме афилиейт сметката ви и да задържим каквато и да е натрупана комисионна, в случай че в бъдеще по време на валидността на споразумението, при поискване на нови или актуални документи за идентификация, такива не ни бъдат предоставени.

2.9.        С изпращането на молбата ви за регистриране за афилиейт програмата и документите ви за идентификация, вие гарантирате, че тези документи са истински и пълни точни копия на оригиналите. Получените документи се използват единствено и само за проверка на идентичността на физическото или юридическото лице – афилиейт. Документите за идентификация няма да бъдат споделяни с трети страни без ваше предварително писмено съгласие, освен ако не сме задължени за това от съдебно решение, или акт на компетентен орган или административен трибунал.

3. МАРКЕТИНГ ДЕЙНОСТИ И ОТГОВОРНОСТИ, ПЛАЩАНЕ ПРИ КЛИКВАНЕ И ДРУГИ АФИЛИЕЙТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

3.1. Вие ще полагате всякакви разумни усилия в промотиране на уебсайта ни и препоръчване/препращане на лица към него, за да станат клиенти, изцяло за ваша сметка, вкл. (но не само) промотиране на марката или марките на GVC Group на вашия уебсайт, промоции и маркетинг кампании.

3.2. За да запазите мястото си в афилиейт програмата ни, всеки месец вие ще е нужно да ни предоставяте минимален брой нови клиенти през срока на действие на споразумението. Това е изложено в Приложение 1.

3.3. В случай, че в даден месец вие не изпълните това задължение, ние ще имаме право да намалим комисионната ви за всички клиенти в този месец, докато това минимално изискване не бъде спазено. Такова намаление на комисионната е изложено в Приложение 1.

3.4. Впоследствие, при спазване на минималните изисквания в следващи месеци, за тези месеци процентът на комисионна за съответните клиенти ще се върне към първоначалната ви комисионна.

3.5. В случай, че не успеете да спазите минималното месечно изискване за привлечени клиенти в два последователни месеца, ние имаме право изцяло по наше усмотрение – да прекратим незабавно членството ви в афилиейт програмата ни, като ви уведомим писмено за това.

3.6. Отговорността за съдържанието и начина на маркетинговите дейности, свързани с афилиейт програмата ни, е изцяло ваша, и вие се задължавате:

3.6.1. да не таргетирате маркетинг дейности спрямо непълнолетни, вкл. всички лица, ненавършили 18 години – за Великобритания, Европа, Русия, Южна Америка, Южна Африка и Скандинавия, и ненавършили 19 години – за Канада, независимо от възрастта за пълнолетие в държавата, където оперирате
;
3.6.2. да не промотирате уебсайта ни към каквито и да е лица, които пребивават в САЩ, или да не препоръчвате нашите продукти на потенциални клиенти, които са с американско гражданство; и
3.6.3. да се съобразявате с и спазвате всички правила, регулации, норми, лицензионни изисквания спрямо предприеманите от вас дейности, във връзка със споразумението.

3.7. Ние ще ви предоставим рекламни банери, бутон линкове, текстови линкове, покер инструменти и други подходящи линкове или рекламни материали, които да поставяте на уебсайта ви, всички от които са свързани с/отвеждат директно към нашия уебсайт (общо наричани оттук насетне “Линкове” или “Материали”). Подобни линкове или материали ще ви се предоставят на базата на неизключителен, непрехвърляем, при поискване прекратяем, лиценз, и които материали можете да показвате/поставяте на вашия уебсайт по време на срока на валидност на споразумението.

3.8. Използването на тези материали е единственият метод, по който можете да рекламирате нашия уебсайт. Вие ще поставяте материалите/линковете само на вашия уебсайт и няма да ги показвате по какъвто и да е друг начин (вкл. в електронно достъпна среда) извън вашия уебсайт, освен ако имате предварително писмено съгласие от наша страна за това, и няма да използвате тези материали/линкове по какъвто и да е начин, който да доведе до щети или вреди за нас.

3.9. Нямате право да рекламирате уебсайта ни по друг начин, вкл. (но не само) нямате право да ползвате спам имейли. Ако установим, че сте участвали в подобни действия, ние имаме правото да затворим афилиейт сметката ви незабавно и без уведомление, и да задържим всички натрупани комисионни в периода от първоначалната дата на извършване на такива дейности до прекратяването на споразумението.

3.10. Нямате право да рекламирате уебсайта ни в интернет страници, свързани с нарушаване на авторски или други права (например – в сайтове за споделяне на файлове, или за стрийминг). Ако установим такива нарушения, извършени от вас, имаме правото незабавно да прекратим афилиейт сметката ви и да задържим всички натрупани комисионни в периода от първоначалната дата на извършване на такива дейности до прекратяването на споразумението.

3.11. В случай, че желаете да предлагате някакви стимули за потенциални клиенти, преди да предприемете такива дейности е нужно да получите предварително нашето писмено одобрение за всяка отделна такава дейност. В случай, че не получите предварително писмено одобрение от нас за такива дейности, но въпреки това предложите подобни стимули, ние си запазваме правото да прекратим афилиейт сметката ви и да не ви платим натрупани и дължими комисионни.

3.12. Като афилиейт, вие сте длъжен да ни предоставяте всякаква информация относно вашите уебсайтове и други канали, по които вие рекламирате марката Sportingbet, при получено предварително писмено съгласие от нас. Tакава информация сте длъжни да ни предоставите в афилиейт сметката ви в рамките на 5 работни дни от рекламиране.

3.13. Всякакво предоставяне или обещание от вас на неоторизирани от нас бонуси или промоции ще доведе до отчисляване от комисионната ви/намаляване комисионната ви на/с всички приходи, получени с такива бонуси и промоции. Вие сте ограничени само до бонусите и промоциите, които можете да ползвате в афилиейт сметката ви, или които са ви изпратени директно.

4. МАРКЕТИНГ ДЕЙНОСТИ И ОТГОВОРНОСТИ, ЗАПЛАЩАНЕ ПРИ КЛИКВАНЕ, ОПТИМИЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЪРСЕНЕ И ДРУГИ АФИЛИЕЙТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

4.1.       При използване на метода заплащане при кликване (“pay per click”) или стратегии за оптимизиране на резултати от търсене (“search engine optimisation”) спрямо която и да е търсачка, вие ще спазвате следните задължения:

4.1.1.       НЯМАТЕ право да оферирате и ползвате марката или марките на GVC Group, като:

4.1.1.1.        Sportingbet.com
4.1.1.2.        Vistabet.com
4.1.1.3.        Scandicbookmakers.com
4.1.1.4.        ParadisePoker
4.1.1.5.        и което и да е от горните с префикси като “www”
4.1.1.6.        всякакви погрешни изписвания или вариации на горните;или
4.1.1.7.        всякакви вариации в националния код на домейн на топ ниво (напр. pl, cz, bg, no и т.н.) на което и да е от горните;

4.1.2.       Вие МОЖЕТЕ да оферирате и ползвате израза “sporting bet” (с разстояние между думите). Но вие НЯМАТЕ право да се появявате над собствените реклами от типа заплащане при кликване на GVC Gro
up;
4.1.3.      Ако оферирате „sporting bet” и го свържете със сайта, НЯМАТЕ право да използвате възможност за включване на ключова дума, така че марката да се появи като рекламно заглав
ие;
4.1.4.      НЯМАТЕ право да визуализирате марката или марките на GVC Group в изобразяващия ваш “url”
;
4.1.5.      НЯМАТЕ право да използвате марката или марките на GVC Group, или да претендирате, че сте официален сайт, в мета информацията на всяка страница от уебсайта ви;
4.1.6.      НЯМАТЕ право да използвате марката или марките и сайтовете на GVC Group, или да ги изписвате погрешно, или да ползвате вариации, в изобразяващия ваш “url
”;
4.1.7.      НЯМАТЕ право да използвате криейтив съобщения от собствени дейности от типа заплащане на кликване на марка или марки на GVC Group
;
4.1.8.      НЯМАТЕ право да твърдите, че сте официален сайт на GVC Group, или да правите фрейм или реплика на който и да е сайт на GVC Group;
4.1.9.      Вие МОЖЕТЕ да използвате “Sportingbet” или марка/марки на GVC Group в рамките на рекламния текст, но НЕ и в рекламното ви заглавие
;
4.1.10.     Ако желаете да оферирате общи наименования, НЯМАТЕ право да правите пряка връзка към сайта ни, а трябва да имате собствена базова страница или уебсайт за препраща
не;
4.1.11.     Вие МОЖЕТЕ да включвате „Sportingbet” или имена на марки на GVC Group в/на под-домейна на изобразяващия “url” в рекламите за търсачките, например www.sportingbet.affiliatesite.com
;
4.1.12.     Вие МОЖЕТЕ да включвате „Sportingbet” или имена на марки на GVC Group в/ на под-папките на изобразяващия “url” в своите реклами за търсачките, например www.affiliatesite.com/sportingbet. НЯМАТЕ право да използвате мета опресняване за пренасочване на трафик от вашата реклама от типа заплащане на кликване;
4.1.13.      Вие НЯМАТЕ право да използвате “фолоус” на всички линкове, препращащи клиентите от вашия сайт към сайта на Sportingbet или към марки на GVC Group
; и
4.1.14.      Вие НЯМАТЕ право да копирате и/или използвате каквито и да е кодове или съдържание на Sportingbet в който и да е друг сайт.

4.2.      Вие гарантирате и се задължавате, че:

4.2.1.      нито вие, нито най-близките от семейството или приятелите ви ще станете нови клиенти, а вие нямате право на каквито и да е плащания по настоящото споразумение спрямо такъв роднина или близък. за целите на тази клауза под “най-близки от семейството” се имат предвид съпруг/а, родител, партньор, дете, брат/сестра
;
4.2.2.      разполагате с пълни правомощия и правоспособност, както и всички необходими разрешителни, съгласия и лицензи, за сключване на настоящото споразумение и подаване на регистрационния формуляр за афилиейт програмата 
ни;
4.2.3.      във всеки един момент ще полагате необходимото умение, старание и грижа на добър стопанин съгласно стандартите в индустрията
;
4.2.4.      ще се съобразявате с всички насоки и изисквания за сигурност, които могат да бъдат текущо издавани от GVC Group;
4.2.5.      цялата информация, която ни предоставяте, е точна и че ще ни уведомявате незабавно за всякакви промени
;
4.2.6.      вие сте получили и ще поддържате валидни всички необходими регистрации, разрешения, съгласия и лицензи, които ви дават възможността да изпълнявате задълженията си към нас по настоящото споразумение, и че ще спазвате всички приложими закони и правила. В частност вие приемате да се съобразявате със съответните рекламни кодекси на поведение, издавани от Комисията по рекламните практики и Радио и тв комисията по рекламните практики, в съответствие с изискванията на британската Комисия по хазарта, които са приложими към формата и медията, в която се извършва рекламирането на хазартни услуги или продукти. Вие ще спазвате тези изисквания, дори и видът на медията да не е изрично посочен в тях. Вие също така се задължавате да следвате всякакви релевантни кодекси за поведение при рекламиране, и особено Кодекса за социално отговорно рекламиране на хазартната индустрия на Великобритания
;
4.2.7.      Уебсайтът ви няма да съдържа материали със съдържание, което е клеветническо, подбуждащо към насилие, порнографско, незаконно, заплашително, нецензурно или дискриминиращо на расова, етническа или друга основа, или нарушава правата на трети страни, и няма да предоставяте връзки към такива материали;
4.2.8.      ние имаме правото да наблюдаваме вашия уебсайт, за да се уверим, че спазвате условията на настоящото споразумение, а вие ще ни предоставяте всички данни и информация, за да имаме възможността да осъществяваме такова наблюдение, без да заплащаме и без разходи за нас за това;
4.2.9.      след като бъдете информирани от нас по имейл или телефон – вие сте длъжни в рамките на 48 часа да обновите съответното съдържание на уебсайта ви, банери и други промо материали, така че коректно да отразяват изискваните промени. Всеки клиент, препратен към нашия уебсайт чрез линк или банер, показващ некоректна информация след този период, съгласно преценката ни за всеки случай, може да бъде премахнат от афилиейт сметката ви и тракинг кода към нея и за този клиент няма да се дължи и плаща комисионна;
4.2.10.      вие ще спазвате Афилиейт кодекса за поведение, вкл. възможните промени в него; и
4.2.11.      няма да промотирате активно Sportingbet в Италия, Франция и Френските отвъдморски територии, Норвегия, Холандия, Израел или САЩ, или таргетирате клиенти, намиращи се в Италия, Франция и Френските отвъдморски територии, Норвегия, Холандия, Израел или САЩ. В случай, че
установим такова нарушение, то имаме правото да анулираме участието ви в афилиейт програмата и да задържим всички ваши натрупани и/или дължими комисионни от началния момент на тази непозволена дейност до прекратяването на афилиейт сметката ви.

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АФИЛИЕЙТА

5.1.        GVC Group изисква от вас като афилиейт:

5.1.1.    да придобивате и използвате всички бази с данни легитим
но;

5.1.2.    да комуникирате законно с всички лица;

5.1.3.    да спазвате декларацията за поверителност на GVC Group, изложена в сайта й (www.sportingbet.com); и

5.1.4.    да обезпечите, че съдържанието е позволено и/или няма да доведе до правни действия срещу GVC Group.

5.2.        Вашето маркетинг съдържание като афилиейт не трябва да съдържа или включва текст или изображения, които основателно могат да се считат за:

5.2.1.    обидни;

5.2.2.    расово провокативни;

5.2.3.    клеветнически или увреждащи ре
путация;

5.2.4.    религиозно чувствителни;

5.2.5.    отнасящи се до или насочени към непълнолетни или други категории уязвими лица;

5.2.6.    свързват участието с късмет, съдба или подобни
;

5.2.7.    създават каквито и да е връзки между суеверие или религия и участието в хазарт;

5.2.8.    правят каквато и да е сексуална или подобна асоциация
;

5.2.9.    провокативни или заплашителни, без значение общо спрямо местни практики или обичаи, или чувствителности;

5.2.10. представят хазарта с преимущество над нормалния живот;

5.2.11. нарушават изисквания на трети страни, вкл. (но не само) липса на съгласие, неплащане на такси или авторски права за използване на данни или изображения без съгласие;

5.2.12. редовно смесват бази с данни, които включват каквито и да е самоизключили се крайни клиенти; 
и

5.2.13. обръщат се към субекти под 18-годишна възраст.

6. ОТЧЕТИ И ПЛАЩАНИЯ

6.1.       Ние ще следим/проследяваме броя на новите клиенти, които сте привлекли към нашия уебсайт (вкл. които са извършили депозит и са играли в сайта ни) на месечна основа, считано от първо число на всеки месец.

6.2.       В съответствие с т.4.2. по-горе и ако друго не е изрично съгласувано в писмен вид с нас, след успешна регистрация ние ще ви изплащаме съответната приета комисионна, изчислена като процент от нетните приходи (“Комисионна”) от привлечените от вас клиенти, и, ако друго не е уговорено в писмен вид, комисионната ще се изплаща в съответствие с правилата и условията на програмата и посоченото в афилиейт регистрационната форма. Комисионна ще се изплаща само за залози, извършени в сайта ни от клиенти, свързани с афилиейт сметката ви. Това изключва онези клиенти, които някога са били свързани с вашата афилиейт сметка, но впоследствие съгласно правилата на споразумението са били премахнати от афилиейт сметката ви.

6.3.       Нашите изчисления и системи относно броя на клиентите и съответните данни за нетни приходи, на базата на които се изчислява комисионната ви, са единственият и окончателен инструмент (който не подлежи на преглед или спорове, или възражения) за тези калкулации.

6.4.       Отчети: ние ще проследяваме и отчитаме действията на всички клиенти за целите на изчисляване на комисионната ви.

6.5.       Комисионна:

6.5.1.       Вашата комисионна ще се изплаща в рамките на тридесет (30) дни от края на календарен месец, за който се отнася тя, при положение, че сте достигнали минимално изискваните нива за брой нови клиенти за този месец, съгласно Приложение 1 или в съответствие с клауза 3.

6.5.1.1.       Минималната сума, която трябва да бъде натрупана в афилиейт сметката ви като комисионна, за да бъде изплатена, е минимум общо €20 (ако сте избрали плащане чрез клиентска сметка), €50 (ако сте заявили плащане чрез Skrill или Neteller), или €500 (ако е 
посочено плащане чрез банков трансфер).6.5.1.2. С изключение на териториите на Великобритания и Канада, и ако друго не е изрично съгласувано в писмен вид с вас, комисионна ще ви се изплаща само за период от 24 месеца от датата, на която играч се е регистрирал чрез вас или чрез афилиейт линк на някой от уебсайтовете ни. За да няма съмнение – 24-месечният период не се прилага от датата на успешно регистриране в афилиейт програмата ни (в съответствие с клауза 3 по-горе).

6.6.       Негативни баланси: ако нетните приходи от клиенти в съответен календарен месец са нула или отрицателно число, то това няма да се пренася в следващ календарен месец (изцяло или частично) и няма да се прихваща спрямо нетни приходи за който и да е следващ календарен месец (изцяло или частично). Общите нетни приходи ще се изчисляват на кумулативна база между всички продукти, като общата сума на нетните приходи ще се получава от сумата от положителните и/или отрицателните нетни приходи от всеки продукт за всеки календарен месец.

6.7.       Под-афилиейти: Ние не предлагаме комисионна на под-афилиейти и на вас е забранено под-лицензиране, подизпълнители или други подобни, позволяващи на трета страна да използва линкове или други маркетинг материали, водещи до това да се представя за свързана с, или представяща се за свързана с GVC Group.

6.8.       Метод на плащане: Всички плащания ще са дължими и ще се изплащат в евро. Плащанията ще се извършват чрез метода, регистриран в афилиейт формуляра. Този метод може да бъде променян или обновяван в афилиейт сметката, като промяна/обновяване ще важи за следващ календарен месец.

6.9.       Sportingbet си запазва правото да задържи завинаги каквато и да е комисионна без отговорност към вас, ако тя не е могла да бъде изплатена в рамките на 24 месеца, след като е станала дължима, поради липса на въведени от вас коректни данни за извършване на плащането.

6.10.       Проследяване на клиенти: Вие разбирате и приемате, че потенциалните клиенти трябва да се свържат с код за проследяване/тракинг код, за да получите евентуално комисионна за тези клиенти. При неизползван от вас правилно тракинг код, ние не дължим при каквито и да е обстоятелства комисионна за такива клиенти, които не са свързани правилно с афилиейт сметката ви.

6.11.       Проверка на клиенти: Комисионни за привлечени клиенти ще се изплащат само след извършени от нас съответни проверки и верификации на всички клиенти. Ние имаме правото да проверяваме всички клиенти, както и афилиейт сметката ви за установяване или предотвратяване на измами или други непозволени действия. Ако установим или смятаме, че е налице измама или други непозволени действия, ние ще замразим комисионните ви за всички клиенти, докато не докажете, че не сте извършвали измама или други непозволени действия.

6.12.       По всяко време и поради каквато и да е причина, изцяло по наше усмотрение и преценка, ние имаме правото да променим комисионната структура, като за това ще бъдете уведомени (вкл. с публикуването на промените в уебсайта ни). Ние също така можем да оттеглим комисионна опция по всяко време, като ви уведомим за това.

7. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

7.1.        Срок и прекратяване: Това споразумение ще влезе в сила, след като одобрим молбата ви за афилиейт програмата, съгласно клауза 3, и ще продължи до момента на прекратяването му от вас, или от нас, в съответствие със споразумението. Приемане на молбата ви за афилиейт програмата ни ще се случи тогава, когато получите автоматичен отговор, индикиращ това и персонален отговор от нас във връзка с молбата ви и уебсайта ви.

7.2.        Всяка страна може да прекрати споразумението по всяко време, с или без причина, като даде на другата страна поне 20 дни предварително писмено предизвестие за прекратяването, като това следва да стане чрез имейл, в съответствие и с т. 10.1 по-долу.

7.3.        Освен други права за прекратяване, посочени в споразумението, ние можем да прекратим споразумението незабавно в писмен вид, ако: (i) вие нарушите по какъвто и да е начин което и да е от задълженията ви към нас относно привличането на клиенти по клауза 4.2; или (ii) вие нарушите по какъвто и да е начин което и да е от задълженията ви към нас по това споразумение, вкл. (но не само) гаранциите и изричните ви задължения, или (iii) според нас вие нарушавате правилата на който и да е приложим кодекс за поведение при рекламиране, или закони, или регулации.

7.4.        Запазваме си правото да задържим окончателната ви комисионна за известен период от време след прекратяване на споразумението, за да се уверим, че е изплатена точната и финална сума към вас по споразумението.

7.5.        При прекратяване на настоящото споразумение поради каквато и да е причина, следва незабавно да отстраните от уебсайта си всички линкове и маркетингови материали, както и всички марки, фирмени знаци или други права върху интелектуалната собственост, свързани с нашия уебсайт и GVC Group. Всички права върху интелектуалната собственост в/върху линковете, маркетинговите материали и уебсайта са наша собственост

7.6.        При прекратяване на настоящото споразумение поради каквато и да е причина, следва незабавно да отстраните от уебсайта си всички линкове и маркетингови материали, както и всички марки, фирмени знаци или други права върху интелектуалната собственост, свързани с нашия уебсайт и GVC Group. Всички права върху интелектуалната собственост в/върху линковете, маркетинговите материали и уебсайта са наша собственост

7.7.        Сдружаване за измама и измама: Терминът “измама” означава какъвто и да е опит на афилиейт или група афилиейти на GVC Group да извлекат по измамен начин приходи, сътрудничейки си или координирайки действията си, или самостоятелно. Сътрудничество може да включва (но не е ограничено само до):

7.7.1.    бонус злоупотреби в опит да се увеличат афилиейт комисионните
;

7.7.2.    залагане, при което то се извършва за увеличаване на комисионните и/или събиране на чарджбек и др.;

7.7.3.    получаване от други афилиейти на GVC Group или предлагане на други афилиейти на GVC Group и/или клиенти финансови стимули с цел увеличаване афилиейт комисионната ви по вашата или друга афилиейт сметка, и/или чрез клиентска сметка, самостоятелно или в сътрудничество
;

7.7.4.    каквото и да е друго действие, за което считаме или установим да се използва за събиране по измамен начин на комисионна.

8. ОТГОВОРНОСТИ И ГАРАНЦИИ

8.1.        Без гаранции. Ние не гарантираме, че системата ни, мрежата ни, софтуер или хардуер (или такъв, предоставен ни от трети страни) е свободна от грешки или прекъсвания, и няма да носим отговорност към вас за каквито и да е преки или непреки последици от това.

8.2.        Ограничения в отговорността. Задълженията ни по това споразумение не представляват каквито и да е лични задължения на нашите директори, служители, наети лица, или акционери, или собственици. Каквато и да е отговорност, възникнала по това споразумение, ще е ограничена по размер до сумата на изплатените ви за последните 6 месеца комисионни (до момента на възникване на ваше искане). Нашата отговорност е ограничена до преки щети, и по никакъв начин не сме отговорни за непреки, специални, случайни, последващи или каквито и да е други загуби, наранявания или повреди (без значение дали сме уведомени за възможността за такава загуба).

8.3.        Обезщетяване. Задължавате се да защитавате, обезщетите и пазите ненакърнени интересите ни и тези на длъжностните ни лица, директори, служители и представители срещу всякакви отговорности, загуби, щети и разноски, произтичащи от нарушение на настоящото споразумение от ваша страна.

8.4.        Гарантирате, че разполагате с всички необходими лицензи или регистрации относно защита на личните данни в съответните юрисдикции, за да набирате и обработвате лична информация за посетителите на вашия уебсайт, и че ще получите необходимите разрешения за вашия уебсайт за обработка на лична информация и данни в съответствие с настоящото споразумение. По-специално (но не само), вие гарантирате, че по всяко време ще спазвате разпоредбите на Закона за защита на личните данни от 1998 г. и Регламентите от 2003 г. за електронните комуникации (директива на ЕО), и всяко еквивалентно или заменящо го законодателство в юрисдикцията, в която оперирате.

8.5.        Освен ако в настоящото споразумение изрично не е предвидено друго, всички гаранции, условия или други положения по подразбиране съгласно законодателството, прецедентното право или други, се изключват до степента, позволена от закона.

8.6.        Нищо в настоящото споразумение не изключва или ограничава отговорността за смърт или телесни наранявания, произтекли в резултат на небрежността на която и да е от страните или техните служители, агенти или персонал. Освен това, нито една страна не носи отговорност към другата за каквито и да е косвени, последващи или специални щети, произтичащи от или свързани със споразумението.

8.7.        По време на валидността на настоящото споразумение и след неговото изтичане или прекратяването му, вие се задължавате да не използвате никаква поверителна информация с каквато и да било цел, освен за строгото спазване на вашите права и задължения по настоящото споразумение, и да не разкривате никаква поверителна информация на други лица без нашето предварително писмено съгласие. При изтичането или прекратяването на споразумението, вие сте длъжни да ни предоставите всички копия на всякаква поверителна информация, с която разполагате, и да унищожите всички копия на съхранявана по електронен път поверителна информация, ако това бъде поискано от нас.

8.8.        Длъжни сте да не разгласявате съществуването на настоящото споразумение или на отношения между нас по какъвто и да било начин, освен след нашето предварително писмено съгласие.

9. НЕЗАВИСИМО РАЗСЛЕДВАНЕ

9.1.       Независимо разследване. С настоящотото удостоверявате, че сте прочели изцяло настоящото споразумение и сте съгласни с всички негови положения и изложеното в него.
9.2.       Независимо проучване. Вие разбирате, че разпоредбите в областта на хазарта могат да се различават в различните градове, щати или държави.
Вие гарантирате, че сте направили независима оценка на местното приложимо към вас и дейностите ви по споразумението законодателство, и гарантирате, че считате, че можете да участвате в нашата афилиейт програма, без с това да нарушавате приложимите разпоредби или законодателство.

10. РАЗНИ

10.1.       Уведомления. Всички уведомления, касаещи настоящото споразумение, ще се правят по електронна поща, както следва: до нас на affiliates.bg@sportingbet.com, а до вас – на имейл адреса, който сте посочили в регистрационния формуляр за афилиейт сметка.

10.2.       Отношения между страните. Съгласно настоящото споразумение, между двете страни не съществуват отношения на ексклузивност, партньорство или съдружие, съвместно предприятие, съвместно наемане на служители, агентство, франчайз, или привилегии.
Никоя от страните няма правото да обвързва другата или да поема каквито и да е задължения от нейно име, с изключение на изрично предвиденото тук. Нищо в настоящото споразумение не може да бъде тълкувано като предоставяне на права, удовлетворения или облаги на физическо или юридическо лице, което не е страна по споразумението.

10.3.       Неексклузивност. С настоящото вие удостоверявате, че ви е известно, че ние можем по всяко време (пряко или косвено) и без каквито и да е обезщетения или ексклузивност към вас, да влизаме в маркетингови взаимоотношения с други афилиейти при същите или различни условия, посочени тук, и че тези партньори могат да се радват на сходни и дори по-конкурентноспособни условия от вашите.

10.4.       Медии. Нямате право да публикувате съобщения във връзка с настоящото споразумение, или участието си в афилиейт програмата без предварителното ни писмено съгласие.

10.5.       Прехвърляемост. Това споразумение и правата и задълженията по него не могат да бъдат прехвърляни без нашето изрично писмено съгласие. Ние имаме право да прехвърлим правата по това споразумение на всяка друга компания, част от GVC Group.

10.6.       Приложимо право. Валидността на това споразумение, самото споразумение, неговото прилагане, тълкуване, както и произтичащите от него права на страните ще се определят, регулират и тълкуват в съответствие със законите на Англия и Уелс и изключителната юрисдикция на съдилищата на Англия.

10.7.       Делимост/Отказ от права. Доколкото е възможно, всеки текст от споразумението ще се тълкува по такъв начин, че да бъде ефективен и валиден съгласно приложимото право, но ако някоя разпоредба от споразумението се окаже невалидна, незаконна или неприложиима по някакъв начин, то тя ще бъде неефективна до степента на такава невалидност, или неприложимост, без да прави невалидна останалата част от споразумението или други текстове. Отказът от права вследствие на поведение или неуспеха в прилагането на права не произтича по подразбиране и той трябва да бъде извършен в писмен вид, за да бъде валиден.

10.8.       Изменения. Можем да изменяме условията на това споразумение по всяко време, изцяло по собствено усмотрение, като или (i) ви изпратим по електронна поща уведомление за промяната, или (ii) публикуваме новата версия на споразумението на нашия уебсайт. Вие носите отговорността да посещавате уебсайта ни редовно, за да сте сигурни, че сте наясно с актуалната версия на споразумението и неговите клаузи. Ако някое изменение е неприемливо за вас, единственият изход от ситуацията е прекратяването на споразумението. Продължаването на участието ви в афилиейт програмата след изпращането на уведомление за или публикуването на промяна в споразумението, ще се счита за обвързващо за вас приемане на изменението.

10.9.       Цялост на споразумението. Настоящото споразумение и приложенията му представляват пълното споразумение и разбирателството на страните по него по отношение на неговия предмет и замества и измества всички други предишни договорености и споразумения между страните, писмени или устни, които касаят предмета на споразумението. Заглавията в настоящото споразумение са само с цел удобство и нямат сила при тълкуването му

10.10.       Лице, което не е страна по настоящото споразумение, няма право според Закона за договорите (Права на трети страни) от 1999 г., да привежда в сила нито една клауза от споразумението. В ДОКАЗАТЕЛСТВО НА ГОРЕПОСОЧЕНОТО, вие давате изричното си съгласие с и потвърждение за приемане на разпоредбите и условията на настоящото споразумение, като изпращате регистрационния формуляр за афилиейт програмата ни до нас.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Комисионни:

Територия Търговец Марка Вид комисионна Комисионна Минимален месечен обем на трафика Временна комисионна за онези месеци, в които мин. месечен трафик не е постигнат.
Канада Sportingbet Канада Sportingbet Плоска част от нетни приходи 20% 1 депозирал нов клиент в сметката си 10%
Гърция Sportingbet / Vistabet Гърция Sportingbet Плоска част от нетни приходи от спортни залози 20% 1 депозирал нов клиент в сметката си 10%
Латинска Америка Sportingbet Португалия Sportingbet Плоска част от нетни приходи 20% 3 депозирали нови клиенти в сметките си 0%
Латинска Америка Sportingbet Бразилия Sportingbet Плоска част от нетни приходи 20% 3 депозирали нови клиенти в сметките си 0%
Латинска Америка Sportingbet Чили/ Мексико Sportingbet Плоска част от нетни приходи 20% 1 депозирал нов клиент в сметката си 0%
Великобритания Sportingbet Великобритания Sportingbet Плоска част от нетни приходи 20% 1 депозирал нов клиент в сметката си 10% спорт
20% казино
Южна Африка Sportingbet Южна Африка Sportingbet Плоска част от нетни приходи 20% 1 депозирал нов клиент в сметката си 10%
Франция Sportingbet Франция Sportingbet Плоска част от нетни приходи 20% 1 депозирал нов клиент в сметката си 10%
Централна и Източна Европа Sportingbet България/ Чехия / Германия/ Хърватска/ Унгария/ Полша/ Румъния/ Русия/ Украйна Sportingbet Схема за част от нетните приходи
Нови депозирали клиенти Спортна комисионна Казино комисионна
0 15% 20%
1-9 25% 30%
10-39 30% 35%
40-79 35% 40%
80-14 40% 45%
150+ 45% 50%
1 депозирал нов клиент в сметката си 15% спорт
20% казино
Скандинавия 1X2 Sports Opoker Плоска част от нетни приходи 25% 10 депозирал нов клиент в сметката си 10%
Скандинавия 1X2 Sports 1x2Sports Плоска част от нетни приходи 20% 10 депозирал нов клиент в сметката си 10%
Скандинавия Sportingbet Дания/ Финландия/ Швеция Sportingbet Плоска част от нетни приходи 20% 10 депозирал нов клиент в сметката си 10%
Скандинавия ScandicBookmakers Дания ScandicBookmakers Плоска част от нетни приходи 20% 10 депозирал нов клиент в сметката си 10%

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Дерогации за отделни територии – Латинска Америка (Чили, Бразилия, Мексико) и Португалия.

Спрямо посочените територии, ще се прилагат следните разпоредби, като изключение от споразумението:

1. Т.4.2. се изменя и текстът й ще гласи, както следва:

“За да запазите мястото си в афилиейт програмата ни, вие ще ни предоставяте минимален брой нови клиенти през всеки месец от срока на действие на споразумението. Това е изложено в Приложение 1. В случай, че не спазите това задължение за който и да е месец, ние ще имаме правото изцяло по наше усмотрение да прекратим членството ви в афилиейт програмата ни незабавно, като ви уведомим писмено за това.”

2. Горните изменения са валидни единствено и само за териториите на Латинска Америка (Чили, Бразилия, Мексико) и Португалия. За всички други територии съгласно афилиейт програмата, споразумението ще се прилага без горните изменения, освен ако друго не е изрично съгласувано в писмен вид.

APPENDIX 3

Дерогации за отделни територии – Латинска Америка (Чили, Бразилия, Мексико) и Португалия.
1. Т.7.7. се изменя и текстът й ще гласи, както следва:

“Под-афилиейти. Ние предлагаме комисионна на под-афилиейт в размер на 10%, която ще се плаща при същите условия, съгласно споразумението, ако съответният под-афилиейт изрично е приел в писмен вид да бъде задължен по споразумението.

Приходът ще е 10% от стойността на комисионната, и ще се плаща на под-афилиейта, свързан в съоветната афилиейт сметка, регистрирана в афилиейт мрежата ни.

Афилиейтът е изцяло отговорен за регистрирането на под-афилиейт и информирането на мениджмънта на афилиейт програмата на Sportingbet за регистрираното потребителско име на под-афилиейта. Под-афилиейти, които не са успешно проследени, няма впоследствие да се отчитат. Лице, което е регистрирано като афилиейт на Sportingbet, не може впоследствие да бъде преквалифицирано като под-афилиейт. За под-афилиейти ще се приемат само нови регистрации.

На афилиейт не е позволено да се регистрира сам като под-афилиейт.

2. Горното изменение е валидно единствено и само за територията на Бразилия. За всички други територии съгласно афилиейт програмата, споразумението ще се прилага без горните изменения, освен ако друго не е изрично съгласувано в писмен вид.
APPENDIX 4

СПЕЦИФИЧНИ ДЕРОГАЦИИ ЗА РУМЪНИЯ

В т.4 се добавят следните т. 4.2.11, 4.2.12, 4.2.13, 4.2.14 и 4.2.15:

4.2.11 За да предоставя услуги по това споразумение в Румъния след 31 август 2016г., афилиейтът трябва да има получен клас 2 лиценз от румънския Национален офис по хазарта. Афилиейтът разбира, че ако такъв лиценз не е получен до 31 август 2016г., настоящото споразумение автоматично ще бъде прекратено на 31 август 2016г. и на афилиейта ще бъде забранено да предоставя услуги по споразумението от този момент.

4.2.12. Афилиейтът ще гарантира, че каквито и да е рекламни дейности в Румъния ще са свързани само с онлайн хазартни продукти,посочени в лиценза, притежаван от компании на GVC Group в Румъния (към момента на подготвяне на това споразумение – спортни залози и казино).

4.2.13 Афилиейтът ще се въздържа от рекламиране на продукти/услуги на GVC Group, особено на бонуси, в уебсайтове, които нямат афилиейт споразумение с някоя от компаниите на GVC Group (подобно на настоящото афилиейт споразумение). В случай, че афилиейт желае да използва какъвто и да е друг уебсайт, притежаван от трети страни, за изпълнение на настоящото афилиейт споразумение, първо трябва да получи писмено одобрение.

4.2.14 Като изключение от която и да е друга разпоредба на това споразумение, ние си запазваме правото незабавно да прекратим споразумението с писмено известие (с незабавен ефект), поради правната или регулаторна рамка в Румъния.

4.2.15 Афилиейтът ще предотврати щети и ще обезщети GVC Services BV и/или която и да е компания от GVC Group срещу каквито и да е потенциални нарушения, глоби или други, причинени на която и да е компания в GVC Group или трети страни, при несъобразяване с разпоредбите на точки 4.2.12 – 4.2.14 по-горе.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Sportingbet Партньорска Програма

1. Какво представлява Sportingbet Партньори?

Sportingbet Партньори позволява вашия сайт да помества връзки към всеки един от сайтовете на Sportingbet, като така ще получавате комисионна за всеки един клиент, прехвърлен към Sportingbet от вас.

Тези линкове ни позволяват да проследим броя посетители, преминали директно от вашия сайт към нашите. Ако посетителят се превърне и в наш клиент и направи залог на кой да е от нашите продукти, ще получите комисионна, платима от нетната печалба от залога.

2. Партньорството ще ми струва ли нещо?

Не! Участието в програмата е напълно БЕЗПЛАТНО. Не се предполагат никакви такси.

3. Имам повече от един уебсайт. Може ли, въпреки всичко, да стана партньор?

Да. Можете да се превърнете в партньор чрез всички налични сайтове. Партньорската сметка в Sportingbet Партньори ви позволява да следите броя прехвърляния от всеки един от сайтовете ви поотделно и при все това да получавате една комисионна.

4. Как да се регистрирам за участие в програмата?

На първо място, препоръчваме ви да се запознаете с правилата и останалата важна информация, поместени на www.sbaffiliates.eu. След това можете да се регистрирате чрез попълването на онлайн формуляра за кандидатстване. След като молбата ви бъде изпратена и приета, ще получите ел. съобщение за “добре дошли”, с важни данни за програмата и достъпа до афилиейт сметката ви.

5. На какъв принцип работи програмата?

Партньорската програма ви позволява да печелите чрез прехвърляне на свои клиенти към Sportingbet. Правите това като помествате линк към нас на сайта си. Всеки път, щом ваш клиент влезе в сайтовете на Sportingbet и направи залог, печелите комисионна от нетната печалба. Изплащането на комисионните се извършва всеки месец и включва приходите, спечелени през същия този месец. Толкова е лесно!

6. Дали уебсайтът ми отговаря на изискванията за участие в програмата Sportingbet Партньори?

Повечето сайтове имат право на членство в партньорската програма, затова всеки е добре дошъл да попълни формуляр за участие. Въпреки това, си запазваме правото да откажем членство на всеки един сайт или да отнемем съществуващо членство по всяко време.

7. Какво трябва да направя, щом се включа в програмата?

От вас се очаква единствено да популяризирате търговските ни марки. Можете да започнете с поместването на банери, налични в www.sbaffiliates.eu, като стъпка едно в създаването и поместването на линкове на сайта ви (ще получите разяснения веднага щом се включите в програмата). Ние ще се погрижим за всичко останало!

8. Какви са отговорностите на Sportingbet Партньори?

Ще ви предоставим всички инструменти, необходими ви да извлечете максимална полза от програмата. Комисионните ще бъдат изпращани навреме и ще ви бъде предоставена подкрепа и помощ, за да вземете максимума от програмата. Ще проследяваме играчите ви (при условие, че използвате правилните линкове и банери, предоставени от www.sbaffiliates.eu) и ще ви изпращаме ежедневни извлечения за спечелените комисионни.

9. Участвам и в други партньорски програми. Това проблем ли е?

Никак не. Вие сте в правото си да участвате в партньорските програми на други компании. Но ви препоръчваме да работите единствено с нас, когато става дума за спортни залагания, покер, казино и игри, ако желаете да извлечете максимална печалба от партньорството си с нас.

10. Как да променя данните в сметката си?

Веднъж получили партньорски статус, ще ви бъде даден достъп до ваша афилиейт сметка на www.sbaffiliates.eu, където ще можете да променяте всички данни.

11. Дали членството ми в Sportingbet Партньори ще увеличи трафика към сайта ми?

В основата на партньорската програма е споделянето на приходи. Затова тя няма пряко да увеличи трафика към сайта ви. Но тъй като добавянето на Sportingbet ще подсили съдържанието на сайта ви, много вероятно е приходите от потребителите ви да се увеличат.

Линкове и криейтиви

12. Как да създам линк към Sportingbet?

Автоматичният генератор на тагове създава HTML, който вие ще трябва да копирате и запишете на сайта си. Много е лесно и дори начинаещите в тази област могат да създадат линк за броени секунди. Генераторът на тагове ви позволява да създавате стотици линкове към продукти на Sportingbet.

13. Къде из сайта ми се предполага да се поместят линковете?

В идеалния случай, линковете трябва да са на места, лесно достъпни и видими за посетителите ви. Такива са началната страница, менюто за навигация и всяко от местата, радващи се на висок трафик. С поместването на линкове на тези места, вероятността посетителите ви да ги видят и да достигнат до някой от нашите продукти е по-голяма.

14. Колко често трябва да актуализирам линковете?

Препоръчително е да актуализирате линковете възможно най-често; но ние също ще се грижим промоционните банери и линкове на сайтовете, партниращи на Sportingbet Партньори, да са винаги актуални.

15. Колко линка мога да поместя?

Можете да имате колкото линкове желате за нашите продукти и тези могат да бъдат създадени и отчитани отделно във вашата партньорска сметка.

16. Мога ли да използвам съдържание на Sportingbet на сайта си?

Да. Ангажираме се редовно да ви предоставяме актуална информация. Също така можем да ви предоставим актуална информация като коефициенти на живо и предстоящо. Също така, ако желаете да поместите информация, която ние не предлагаме за момента, молим да ни информирате и ние ще се погрижим за предоставянето й.

17. Къде са поместени банерите и линковете?

Всички банери и линкове на www.sbaffiliates.eu са поместени на нашите сървъри. Това ни позволява да управляваме ефективно промоциите си и ни дава сигурност, че всички банери са актуални. Предимството е, че при всяка промяна в промоциите, грижата за корекциите ще е наша, а не ваша.

Приходи от комисионни

18. Колко ще спечеля от програмата?

Ще ви изплатим щедра комисионна за всеки клиент, получил достъп до Sportingbet благодарение на вас. В края на всеки месец, ще изчисляваме сумата, която сте заработили и ще ви предоставим плащане чрез предпочетения от вас метод за плащане.

19. Как да разбера каква е комисионната, която ще спечеля благодарение на партньорската програма?

Можете да влезете в www.sbaffiliates.eu и да прочетете индивидуалните извлечения, актуализирани ежедневно. Те предоставят информация за ефекта от банерите, броя прехвърляния, нови клиенти, текуща активност на клиента и сумата, спечелена от комисионни към момента.

20. Колко често ще получавам плащания от комисионни?

Ще ви изплащаме комисионните всеки месец, в рамките на 30 работни дни след приключването на съответния месец.

21. Мога ли да проследявам продажбите си?

Да. Можете да следите продажбите си, когато пожелаете с влизането в сметката си в www.sbaffiliates.eu.

22. Какво се случва с комисионната ми, ако клиентите, които се прехвърлят благодарение на сайта ми, спечелят?

Ако всичките ви клиенти спечелят, Sportingbet Партньори поема плащанията. Вие не споделяте загубите. Но в рамките на този месец, вие няма да получите комисионни. Ние не прехвърляме към следващ месец отрицателния баланс при загуба.

23. Кой отговаря за данните за посещенията и информацията, касаещи обслужването на клиентите?

Наше е задължението да извършим всяка от транзакциите на клиентите, както и да отговорим на всичките им нужди. От вас се изисква единствено да поместите линк на сайта си. Ние правим всичко останало!

24. Как ще разберете кои клиенти са се прехвърлили именно от моя сайт?

Sportingbet Партньори използва водещия софтуер в областта на проследяването на клиенти чрез партньорски програми. Затова всички клиенти, които се прехвърлят към нас се проследяват и регистрират в партньорската ви сметка. Периодът, в който се пазят cookies, е 30 дни, затова всеки клиент, прехвърлен чрез ваш сайт, ще бъде проследен и регистриран в партньорската ви сметка.

25. Мога ли да създавам собствени извлечения?

Можете да създавате собствени извлечения колкото често пожелаете чрез вход във вашата партньорска сметка. Информацията, поместена на този сайт, се актуализира ежедневно, затова вие веднага можете да разберете доколко печеливша е програмата за вас.

26. Ако имам повече от един уебсайт, мога ли да ги проследявам поотделно, но да получавам една-единствена комисионна?

Да. Можете да имате колкото сайтове пожелаете в рамките на партньорската ви сметка. Можете да създавате линкове и да създавате извлечения за всеки отделен сайт и при все това да получавате само едно плащане за комисионни на месец. Можете да създавате допълнителни линкове в www.sbaffiliates.eu.

27. Къде мога да видя Общите положения Sportingbet Партньори?

Можете да прочетете Общите положения на www.sbaffiliates.eu .

За контакти

Ако имате въпроси или нужда от съдействие, можете да посетите раздела ни с често задавани въпроси, или да ни изпратите имейл до:

envelope2 affiliates.bg@sportingbet.com